جلسه 35 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/04/03 فلسفه مالکیت (2) – حکمت مالکیت (2)، تطبیق Ownership با مالکیت الله
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (33) / داد و ستد (6) / ماکرو پارادایم مالکیت (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه