جلسه 50 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/13 حکمت ربا
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (48) / داد و ستد (15) / روش معیشت بیع (9)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه