جلسه 49 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/29 حکمت صدقه (2) – زکات
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (47) / داد و ستد (14) / روش معیشت بیع (8)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه