جلسه 45 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/01 حکمت رزق (3)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (43) / داد و ستد (10) / روش معیشت بیع (4)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه