جلسه 43 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/11 حکمت رزق (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (41) / داد و ستد (8) / روش معیشت بیع (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه