جلسه 54 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/18 فلسفه پول (4) – چرایی پول
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (52) / داد و ستد (19) / روش معیشت اکونومی (6)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه