جلسه 20 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/11/15 دکترین بیع
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (18) / داد و ستد (2) / روش معیشت بیع (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه