جلسه 57 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/09 فلسفه پول (7) – انواع پول (3)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (55) / داد و ستد (22) / روش معیشت اکونومی (9)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:



▉ اسناد مرتبط:



◼ شناسنامه جلسه