جلسه 55 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/25 فلسفه پول (5) – انواع پول (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (53) / داد و ستد (20) / روش معیشت اکونومی (7)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه