جلسه 48 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/22 حکمت صدقه (1) – قرض الحسنه
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (46) / داد و ستد (13) / روش معیشت بیع (7)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه