جلسه 61 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/30 فلسفه پول (11) – خلق پول (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (59) / داد و ستد (26) / روش معیشت اکونومی (13)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- یادآوری وجود دو نوع تئوری در نسبت با پول در اقتصاد

- مرور تئوری رویکرد ضریب فزاینده (Money Multiplier)

- بررسی تئوری درونزایی پول (Endogenous Money)

- بررسی یکی از مقاله‌های مجله‌ی کمبریج اقتصادی (cambridge journal of economics) آکسفورد

- بررسی یک مقاله از بانک مرکزی انگلستان

- نسبت بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، مصرف کنندگان

- بررسی انواع سپرده‌ها و نقدینگی جمهوری اسلامی ایران تا خرداد ۹۷

- چگونگی #خلق_پول در رویکرد پول درونزا

- بررسی دریافتی و پرداختی بانک‌های تجاری

- ساز و کار اتاق تسویه یا اتاق پایاپای بین بانکی▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه