جلسه 52 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/27 فلسفه پول (2) – تاریخچه‌ی پول
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (50) / داد و ستد (17) / روش معیشت اکونومی (4)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه