جلسه 15 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/10/10 دکترین کپیتال اکونومی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (14) / داد و ستد (1) / روش معیشت اکونومی (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه