جلسه 42 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/04 بازار (1) – Market
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (40) / داد و ستد (7) / روش معیشت اکونومی (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه