جلسه 44 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/18 حکمت رزق (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (42) / داد و ستد (9) / روش معیشت بیع (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه