جلسه 46 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/08 حکمت انفاق
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (44) / داد و ستد (11) / روش معیشت بیع (5)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه