جلسه 53 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/11 فلسفه پول (3) – جایگزین پول (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (51) / داد و ستد (18) / روش معیشت اکونومی (5)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه