جلسه 1 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/01 وسیله
مبانی تزکیه و تعلیم (1) / مبانی تزکیه (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:-تفاوت سازمان و نهاد

- چرایی نگاه نهادی به اندیشه سرا

- شروط فهم سازوکار تزکیه و تعلیم

-بازگویی کلیات چگونگی رشد

-بررسی تطبیقی مفهوم واژه تربیت با مفاهیم قرآنی

-طرح مسئله برای کسانی که در کار تربیتی هستند

-بیان رابطه دو واژه عبودیت و ربوبیت و نقش وسیله عبودیت

-وجه تسمیه عنوان اندیشه سرا

-معرفی بخش‌های مختلف اندیشه سرا▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه