جلسه 2 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/15 تزکیه
مبانی تزکیه و تعلیم (2) / مبانی تزکیه (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:-اهمیت باور و عمل به مبانی

-اشاره کلی به چیستی عبادت

-جایگاه تزکیه

-تزکیه نمودن انسان به عنوان وسیله

-راه‌ تزکیه شدن توسط خداوند

-شرایط وسیله عبودیت شدن از جانب خداوند▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه