جلسه 48 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/10 ظنّ (8) / حالات ممکن ظنّ (6)
مبانی تزکیه و تعلیم (47)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مشخص نمودن حالت ظنّ کسانی که کفر می‌ورزیدند بعد از تلاوت شدن آیات برایشان، در مورد موضوع وعده الله نسبت به الساعة یا وقوع قیامت مظنون شدند

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه