جلسه 45 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/19 ظنّ (6) / حالات ممکن ظنّ (4)
مبانی تزکیه و تعلیم (45)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- فهم چگونگی جعل معرفت در صدر

- تفاوت مبانی تزکیه با مبانی تعلیم در جعل معرفت نسبت به اراده

- نسبت وابستگی میزان معرفت به میزان اراده

- مشخص نمودن حالت ظنّ در کسانی که کفر می‌ورزند و ظنّ به باطل بودن خلقت آسمانها و زمین و مابینش دارند

- مشخص نمودن حالت ظنّ فرعون در زمانی که فرعون ظنّ به کاذب بودن موسی (ع) را به همراه داشت

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه