جلسه 110 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/15 اموال و انفس(2) – شراء نفس(نفس فروشی)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (105) / بشرشناسی (40) / انسان شناسی(23) / ابعاد وجودی انسان (19) / نفس شناسی (8)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- احصاء مسائل مربوط به اموال و انفس

- بررسی شراء نفس (نفس فروشی)

- تبیین شراء نفس توسط کسانی که تبعیت از هوی می‌کنند

- تبیین شراء نفس توسط کسانی که ایمان و عمل صالح دارند

-رابطه شراء نفس با مفهوم بیع

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه