جلسه 103 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/02/21 جایگاه نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (98) / بشرشناسی (33) / انسان شناسی(16) / ابعاد وجودی انسان (12) / نفس شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- فهم جایگاه نفس در نسبت با فطرت

- بررسی ساختار و حالات ماده بر اساس اجزا شناخته شده‌ی تشکیل دهنده‌اش

- بررسی حالت پلاسمای ماده

- احصاء آیت اتم پلاسما به نسبت بین فطرت و نفس

- بررسی معنای ترکیب اضافی نفس با ضمایر متصل مرفوعی-منصوبی-مجروری در قرآن

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه