جلسه 109 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/15 اموال و انفس(1) – ابتلاء فی نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (104) / بشرشناسی (39) / انسان شناسی(22) / ابعاد وجودی انسان (18) / نفس شناسی (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- احصاء مسائل مربوط به اموال و انفس

- بررسی ابتلاء در انفس

- تعیین موارد قابل ابتلاء در انفس

- بررسی تفاوت مفهومی "ابتلاء در انفس" با "نقص من الانفس"

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه