جلسه 124 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/07/20 فهم روایت‌سازی توسط استکبار در موضوع کرونا (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (119) / بهداشت شناسی (3) / هلثولوژی(3)
پلت‌ها به زودی بارگزاری می‌شود | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- ارتباط هایپرنرمالیزیشن با روایت‌سازی

- بررسی Simulation برگزار شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ (پنج ماه قبل از اپیدمی مبحث کرونا)

- مرور مواردی که در Simulation Event 201 مطرح شد

- بررسی دفاعیه دکتر مکوویتس

- بررسی اسناد مربوط به مرکز CDC از سال ۱۹۹۹ در مورد گذشته کرونا

- بررسی مهم ترین ابزارها روایت‌سازی خصوصا واقعیت سنج‌ها (factchecker)

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه