جلسه 122 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/07/06 ساختار هلث (Health) در خدمت استکبار
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (117) / بهداشت شناسی (2) / هلثولوژی(2)
| دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تبیین عمومیت مفهوم بهداشت و حقیقت قرآنی آن بر اساس انسان شناسی قرآنی

- بررسی مدعاها و ادله‌‌ی خانوم جودی مکووویتس به عنوان میکروبیولوژیست

- بررسی دقیق ساختار حکومتی ایالات متحده آمریکا بر اساس دپارتمان‌ها، آژانس‌ها، مراکز و انیستیتوها

- تمرکز بر روی آنتونی فأوچی و موسسه NIAID

- تبیین جایگاه WHO در ساختار سیستمی ایالات متحده آمریکا

- تبیین جایگاه CDC در ساختار سیستمی ایالات متحده آمریکا


◼موارد ادعا شده توسط خانوم مکوویتس به همراه ادله:
- عدم پرش مستقیم ویروس از حیوان به انسان

- آزمایشگاه‌هایی که ویروس کرونا در آن ساخته شد

- عدم راه تشخیص

- دلیل فوتی زیاد ایتالیایی‌ها

- انهدام هیدروکلروکسی و زینک

- واکسن عامل ابتلا بیشتر

- عملکرد عکس در مقابله با ویروس کرونا بر اساس علم میکروبیولوژی و ایمونولوژی

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه