جلسه 96 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/22 مالک اشترهای زمان
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (91) / گذشته‌شناسی (2) / عهدشناسی (2) ، هیستوریولوژی (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تقسیم بندی تاریخ با محوریت عهد به صدق در عهدالله و نقض عهد الله

- بررسی مختصر زندگانی مالک ابن حارث (اشتر)

- تدقیق در ویژگی‌های بارز مالک ابن حارث (اشتر)

- قرابت ویژگی‌های فرماندهان سپاه پاسداران به مالک ابن حارث (اشتر)

- تبیین استراتژی‌ و روش جنگی CIA از سال 96

- بازگویی مختصر اتفاقات آبان ماه

- بازگویی مختصر اتفاقات بعد از شهادت سردار سلیمانی

- بررسیِ رصد محورهای مشاهداتی لیبرال‌ها و جریان نفوذ

- بررسی سقوط هواپیمای اکراینی

- تقابل استراتژی جبهه‌ی حق و جبهه‌ باطل در منطقه

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه