جلسه 82 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/27 ابوذرهای زمان
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (79) / گذشته شناسی (1) / عهد شناسی(1)-هیستوریولوژی(1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه