جلسه 18 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/11/01 طرح دیده‌بان
در راه هجرت (2)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:


⭕️ جلسه‌ی ۱۸، دومین جلسه در سرفصل «#در_راه_هجرت» در کرسی نظریه‌پردازی مسیر مهاجرت است که به روند کلی این کرسی می‌پردازد پنج لایه متصور می‌شود و همچنین نسبت هر لایه با اندیشه‌جو نیز تبیین می‌شود.
🔸 کسانی که می‌خواهند از ابتدا تا انتهای دوره‌ی مسیر مهاجرت را ادراک کنند، ابتدا می‌توانند به جلسه یک دوره مسیر مهاجرت به عنوان مقدمه رجوع کنند و سپس جلسه هجده این دوره را مشاهده نمایند.

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه