جلسه 3 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/22 من یشاء
مبانی تزکیه و تعلیم (3) / مبانی تزکیه (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تشریح معنای انجام عمل صالح بر بستر ایمان

- بیان کلیات سبیل الرشد

- تبیین جایگاه‌های من یشاء در عبودیت انسان و تزکیه توسط خداوند در مبانی تزکیه

- تبیین جایگاه های من یشاء در دعوتِ وسیله‌ی عبودیت نسبت به مهتد

- پیاده کردن ماجرای دعوت به هدایت فرعون توسط موسی ع در وادی تزکیه

- تبیین روش از وادی تزکیه: عدم عبس و تولی نسبت به کسی که شما را وسیله عبودیت خود می‌داند

- تبیین روش از وادی تزکیه:عدم تکلیف وسیله عبودیت نسبت به کسی که مستغنی است

- تبیین روش از وادی تزکیه:قدر رزق زدن به کودک برای قرارگیری در وادی تزکیه▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه