رصد و تحلیل جامعه

گسل‌هایی که توسط کرونا انرژی‌اش آزاد شد؛ بخش دوم – تقابل طب مدرن و طب سنتی
1398/12/19

💠 گسل‌هایی که توسط کرونا انرژی‌اش آزاد شد

     

💢 بخش دوم - تقابل طب مدرن و طب سنتی

 

🔹 گسل دیگری که در عرف اجتماعی ما موجود است رویارویی دو نوع روش درمان با دو نوع مبنای متفاوت اما با رویکردی مشترک می‌باشد. البته در غرب به تردیشنال مدیسین(طب سنتی) و آلترناتیو مدیسین(طب جایگزین) تقسیم‌بندی می‌نمایند و بخش سنتی را مجموع طب چینی، کره‌ای، آفریقایی، یونانی، ایرانی و چند مورد دیگر می‌دانند.

🔸 در طب مدرن، انواع مختلف طبقه‌بندی مدیکال تراپی یا درمان پزشکی، مطرح می‌شود، اما در کشورمان روش درمان در بیشتر مواقع در دو دسته‌ی کلی خلاصه ‌می‌شود:

- دسته‌ی اول دراگ تراپی یا دارو درمانی؛ دارو‌ها در بیشتر مواقع توسط ترکیب عناصر به دست می‌آیند.

- دسته‌ی دوم سِرجِری تراپی یا جراحی درمانی؛ جراحی‌ها در بیشتر مواقع از حذف آن جزء ارگان درگیر، حاصل می‌شوند. مبناءاش هم بررسی بیولوژیکی جسم با دقت سلولی می‌باشد.

🔹 اما در ایران انواع مختلف طب غیرمدرن که به اسامی مختلف از جمله طب سنتی شهره است، روش درمانش به صورت کلی دارو درمانی است. داروها در همه موارد از یک یا ترکیب چند گیاه حاصل می‌شود، که مبناءاش هم بررسی طَبع و مِزاج جسم با دقت اجزاء ارگانی است

🔸 نقطه مشترک دو نوع طب در رویکرد طبابت می‌باشد. در هر دو طب، رویکرد طبابت، جسم محوری است و دلیل تمامی بیماری‌ها ناشی از جسم می‌باشد هر چند بعضی طب‌ها با عناوین دیگر مانند طب آیت‌الله تبریزیان نیز از نظر روش درمان و مبناء و رویکرد طبابت با طب سنتی یکی‌ است و اگر هم تفاوت داشته باشد ناچیز است، هر چند طب آیت‌الله تبریزیان در مبناء به روح نیز پرداخته است اما در عمل دخالت ناچیزی دارد و تفاوت اصلی طب ایشان با طب سنتی، نوع و جنس دارو و تجویر استفاده از آن‌ها توسط ایشان می‌باشد.

🔹 به خاطر تفاوت طب‌ها در روش درمان و مبناء و عدم هضم دقیق تفاوت‌ها، یک تقابل بی‌جا در قلوب خیلی‌ها نقش بسته است که با نقش ایفا کردن ویروس کرونا، چنین گسلی آزاد شد که عده‌ای می‌گفتند تغذیه‌ای تناول نمایید که موجبات گرمی بدنتان را فراهم آورد تا ایمنی جسمتان افزایش یابد، عده‌ای دیگر رد می‌کردند و توصیه می‌نمودند ویتامین D بدنتان را به واسطه قرص و پودر و... تأمین کنید تا ظرفیت ایمنی جسمتان افزایش یابد و از این دست موارد... در حالی که مبناءها قابلیت تلفیق دارند و رویکردها نیز مشترک است. لذا بر سر روش درمان باید احسنش را به نتیجه برسانند.

🔸 اما هیچ کدام از این طب‌ها حقیقت ماجرا نیستند به دلیل آنکه فطرت(روح شکافته شده) تأثیر مستقیم و غیرقابل انکار بر جسم دارد. محرک‌ اصلی سلول به سلول جسم انسان، بخش‌های مختلف فطرت است؛ مکانیسم جسم انسان دارای سازوکار مکانیکی است، اما تا مادامی که فطرت به عنوان عامل حرکت نباشد، هیچ کدام از اجزای جسم ولو کاملاً سالم باشد به حرکت در‌ نمی‌آید و خیلی از اختلالات جسم به خاطر اختلال بخش‌های فطرت است.

🔹 فطرت بخش‌های مختلفی از جمله نفس، قلب، بصر و سمع دارد که هر کدام از بخش‌های فطرت به صورت مجزاء ظرائف مختلفی دارند. به طور مثال قلب دارای صدر و شغاف و فؤاد می‌باشد و باز هر کدام از این موارد نیز بخش‌های مختلف دیگری دارند به طور مثال صدر دارای بخش‌های بسیار زیادی است از جمله مراودت، إربت، غلّ، رهب و... که باز هر کدام بخش‌های دیگر را دارا هستند.

🔸 در مجموع هر کدام از بخش‌ها، محرک یک جزء از جسم انسان است. این روابط به هیچ وجه در طب با انواع مختلف‌اش در ایران و جهان دیده و نیز شناسایی نشده است.

🔚 کلام آخر: زمانی که امام جامعه دستکش به دست، مقابل دوربین‌ها حاضر شدند به همه درس امامت دادند که ”غالب جامعه در سلامتش هر طبی را با هر مبناء و روش درمان و رویکردی بپذیرد، امام جامعه نیز همان را می‌پذیرد...“ و اینجاست که اهمیت #جهاد_علمی که فرمودند خود را نشان می‌دهد!