رصد و تحلیل جامعه

امان از دست خودی‌های بی‌بصیرت
1398/11/08

💠 امان از دست خودی‌های بی‌بصیرت

   

🔸 بصیرت در قرآن ارتباط تنگاتنگ با تبعیت از هدایت دارد؛ کسانی که در طول زندگی نسبت به هدایت‌هایشان تعقل نمی‌ورزند و تبعیت از هوای‌شان می‌کنند در فتنه‌ها گیج میزنند.

🔹 وقتی پر واضح است از اعمال و سخنان جبهه‌ی حق چه کسانی سوخته‌اند،

🔸 وقتی پر واضح است تلاش جبهه‌ی حق، برای رضایت خداوند و بهره‌مندی مردم از حق می‌باشد،

🔹 وقتی پر واضح است لیبرال‌ها در هر صنفی نه رضایت خداوند برایشان مهم است نه بهره‌مندی مردم از هر چیزی،

🔸 وقتی پر واضح است که باید زد در دهان تمام کسانی که چشیدن حق و قرآن را از مردم محروم کردند،

🔹 وقتی پر واضح است کسانی که علیه جبهه‌ی حق جریان‌سازی می‌کنند،

❓چرا برای تصویب ننگ‌نامه‌ی برجام در ۲۰ دقیقه سینه چاک نکرده‌اند؟

❓چرا وقتی ترامپ غلطی کرد و گفت برجام را پاره می‌کنم، برای آتش زدنش سینه چاک نکردند؟

❓چرا وقتی در مجلس تصویب کردند حاج قاسم را مورد معامله قرار دهند، سینه چاک نکردند؟

❓چرا وقتی در طب مدرن انحصار طلبی به‌وجود آوردند، سینه چاک نکردند؟

❓چرا وقتی پزشکان برای پول، طبابت می‌کنند سینه چاک نکردند؟

❓چرا وقتی بانک مرکزی، بازار بین بانکی را آزاد کرد سینه چاک نکردند؟

❓چرا وقتی سید محمود علوی، صرفاً به دلیل سید بودن، مسئولیت وزارت اطلاعات(که از حساس‌ترین نهادهای نظام است) را غصب کرد، سینه چاک نکردند؟

⁉️ چرا...؟

⭕️ چراهایی که فقط لیبرال‌ها را می‌سوزاند...

💢 برادر و خواهر مومن؛ اگر امروز در فضای روشنفکری نظر‌ می‌دهی در مورد سخنان و اعمال جبهه حق و درگیر این شدی که بگویی چرا حسن عباسی این‌گونه گفت؟! چرا رائفی‌پور چنین کرد؟! چرا تبریزیان آن‌گونه عمل کرد و...

🔺 بدان اعمال قبیحی هم توسط لیبرال‌ها رقم می‌خورد ولی چرا امروز نسبت به آنها قلب و اندیشه‌ات درگیر نیست؟؟؟ و چرا هجمه‌ی همگانی وجود ندارد؟؟؟

🔘 خودی‌ها همراهی ننمایند.. و عجب دارد همراهی خودی‌ها!!!