رصد و تحلیل جامعه

هیروها و قهرمانان سینماییِ پوشالی
1398/10/27

💠 هیروها و قهرمانان سینماییِ پوشالی

     

🔸 ما فقط در عرض یک هفته، برای باورهایمان چندین بار حضور چند ده میلیونی کف خیابان‌ها داشتیم، آیا استکبار در کشورهایشان یا نفوذی‌های داخلی در کشورمان می‌توانند سالی یک حضور چند ده میلیونی همراه با صفای دل رقم بزنند؟؟!!!

🔹 در عصر امروز قهرمانان واقعی حضرت آقا و قاسم سلیمانی‌ها هستند که به‌خاطر هر کدام مردم با اختیار و اشتیاق دورشان جمع می‌شوند و امید قلب مردم هستند.

🔸 امروز ولی امر مسلمین در نماز جمعه سه جمله‌ی مهمی داشتند پیرامون همان استراتژی‌هایی که مشخص کرده بودند، که شامل یک بشارت و دو گرا است:

۱. اراده‌ی الهی بر پیروزی ملت است. (بشارت)

۲. فریاد انتقام شما سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که بر پایگاه آمریکایی وارد شد. (گرا) اگر قرار است استکبار را از منطقه بیرون کنیم حمایت مردم نیاز است.

۳. حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند. (گرا) لیبرال‌های داخلی که مانع حرکت ملت هستند و اگر قرار است استکبار را از منطقه بیرون کنیم نیاز است مردم این افراد را رها نمایند کسانی که بعضاً جوان نیستند و سنی از آنها گذشته است.