رصد و تحلیل جامعه

اگر به خیمه‌ی شیطان نزدیک شوی، شیطان در خیمه‌ی تو فتنه ایجاد می‌کند
1398/10/26

💠 اگر به خیمه‌ی شیطان نزدیک شوی، شیطان در خیمه‌ی تو فتنه ایجاد می‌کند

   

🔺 از انتقام سخت نمی‌گذریم؛ تا استکبار از منطقه بیرون نرود کوتاه نخواهیم آمد.

🔸 جبهه‌ی باطل چه استکبار در خارج چه جریان نفوذی لیبرال در داخل سعی دارند اندیشه‌ها را به فتنه‌هایی که ایجاد کردند سرگرم کنند تا هدف اصلی گم شود و امر برای همه مشتبه شود و در نهایت دور علی را بگیرند از جمله اشعث بن قیس و بگویند: «...به مالک بگو برگردد وگرنه تو را عزل می‌کنیم یا می‌کشیم مالکی که می‌گوید به چهار قدمی خیمه معاویه رسیده بودم...»

🔹 امروز اشعث ها امثال حسن روحانی، تاجزاده و ... هستند که می‌بینیم تلاش می‌کنند بر فتنه‌ها مانور دهند که اندیشه‌ها متمرکز این وقایع شود و از طرفی دوگانه جنگ و صلح را مطرح می‌کنند که اگر جنگ شود برایمان بد خواهد شد درحالی که مسئله‌ی ما خروج استکبار از منطقه است.

🔸 اگر استکبار عاقل باشد که نیست، خودش با پای خودش بیرون خواهد رفت، وگرنه گوشش را خواهیم گرفت و از منطقه بیرون خواهیم کرد. و همچنین فردا صحبت‌های امام مسلمین در نماز جمعه‌ی تهران قرار است اتمام حجتی باشد برای استکبار و جریان نفوذ داخلی.

🔹 لذا ماجرای هواپیما که کاملاً اندیشه‌ها را جهت داده، بدانید آن هم کار استکبار بوده است و باید بپردازیم به خروج استکبار از منطقه.

🔚 هر اتفاقی در این روزها افتاد، مخصوصاً در چهل روز آینده تا انتخابات مجلس، این جمله را فراموش نکنیم و مطالبه کنیم:

”انتقام سخت یعنی خروج استکبار از منطقه“.