رصد و تحلیل جامعه

نگذاریم یاران حاج قاسم سرخورده شوند
1398/10/21

🔘 نگذاریم یاران حاج قاسم سرخورده شوند

🔺براساس مصاحبه انجام شده توسط سردار حاجی‌زاده، دشمن به‌صورت جنگ روانی و رسانه‌ای سعی در سرخوردگی نیروهای سپاه انقلابی‌مان دارد.

🔺در حادثه سقوط هواپیما، قاصر و مقصر نیروهای سپاه نیستند بلکه ریشه در جای دیگریست...

🔻یادمان نرود این نیروها یاران حاج قاسم بوده‌اند و هستند و ما نباید بگذاریم به علت جوسازی دشمن، نیروهای عزیزمان سرخورده شوند، زیرا که برای اخراج آمریکایی‌ها‌ی تروریست از منطقه به حماسه‌شان نیاز داریم.