اخبار و اطلاع رسانی

آغاز فعالیت کارگروه معیشت
1398/07/02

 

💠 کارگروه معیشت، سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ به سرپرستی آقای احمدی(کارشناس ارشد حسابداری و استاد دانشگاه) و خانم بهجتی(کارشناس حسابداری و طلبه خواهر) فعالیت خود را آغاز نمود.

⭕️ فعالیت کارگروه:

  - تدقیق در روش معیشت اکونومی
  - بررسی نهادهای روش معیشت اکونومی
  - تدقیق در روش معیشت کدآمایی
  - تبیین نهادهای روش معیشت کدآمایی
  - تدقیق در روش معیشت بَیع
  - تبیین نهادهای روش معیشت بیع
 

🔚خروجی کارگروه:

  - تولید علم کدآمایی
  - تولید علم بَیع
  - طرح پیاده‌سازی روش معیشت کدآمایی و بیع در جامعه