اخبار و اطلاع رسانی

آغاز فعالیت کارگروه جهان شناسی
1398/06/29

   

✳️ جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ کارگروه جهان شناسی اندیشکده هجرت به سرپرستی خانم دکتر دلخوش(دانشجوی دکتری فیزیک) اولین جلسه‌اش را آغاز کرد.

🔘 فعالیت‌ها: در این کارگروه، جهان شناسی بشر از سه هزار سال گذشته (کاسمولوژی) و در مقابل جهان شناسی قرآن (عالَم شناسی) مورد بررسی عمیق قرار خواهد گرفت.

🔚 خروجی: ما به ازای قرآنی دانش‌هایی که از شاخه‌ی کاسمولوژی از جمله ”دانش فیزیک“ خارج شده‌اند، تولید خواهد شد.