اخبار و اطلاع رسانی

آغاز دوره بلوغ أشُد
1398/08/06

   

💠 دوره‌ی آزمایشی «بلوغ أشُد» ویژه فرزندان ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ی اندیشه‌جویان گرامی اندیشکده هجرت، دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ آغاز شد.

 

🔸 نکته: دوره فوق‌الذکر ذیل بخش جوان ”اندیشه‌سرای حافظان حدود الله“ تا اطلاع ثانوی به صورت آزمایشی و محدود، با تعدادی از دختران اندیشه‌جویان گرامی برگزار خواهد شد.