جلسه 27 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/02/02 اتوپیای افلاطونی (2) – παιδευτεον
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (25) / معرفت شناسی (14) / معرفت شناسی فلسفی (8)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه