معرفی دوره‌ی اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

دوره‌ی اندیشه‌سرای حافظان حدود الله یک کرسی نظریه‌پردازی است که با نیت ایجاد نهادی من باب رشد انسان‌ها از نگاه قرآن، تابستان سال 97 آغاز شد و تا امروز حدود پنجاه جلسه گذرانده است. در این دوره سعی بر تبیین مبانی رشد انسان در حیات دنیا می‌پردازد که مبانی کاملاً جدید منطبق بر قرآن است و مبانی رشد انسان، دو محور تزکیه و تعلیمی دارد که جزئیات آن در مقام بیان قرار گرفته است.

این جلسات بر دو محوری استوار است که هر کدام از محورها در ۵ بخش بررسی می‌شود:

الف. مبانی تزکیه؛
۱. نطفه
۲. جنین
۳. کودک
۴. نوجوان
۵. جوان

ب. مبانی تعلیم؛
۱. نطفه
۲. جنین
۳. کودک
۴. نوجوان
۵. جوان

در این دوره ابتدا به مبانی پرداخته خواهد شد سپس به قاعده‌های منتج شده از مبانی می‌پردازیم.
تا به امروز در مجموعه‌ی اندیشکده هجرت حدود ۳۰۰ قاعده‌ی قرآنی(قاعده‌ها در سطوح مختلف قرار دارند که به صورت طولی تعریف می‌شوند) احصاء شده است که از هر قاعده در مجموع ۵ بخش، بین ۱۰ تا ۵۰ روش مشخص شده که به طور متوسط حدود ۹۰۰۰ روش که در ۵ بخش تقسیم می‌شوند بدست آمده است. که خود نقطه عطفی برای ایجاد یک علم جدید در مقابل رشته‌ی سایکولوژی است.

ان‌شاءالله بعد از تبیین مبانی تزکیه و تعلیم به مقدار 6 واحد درسی، نهاد اندیشه‌سرا را منطبق بر مبانی در چند بخش از ده بخش ذکر شده به صورت عملی اجرا خواهیم کرد.

 

نکات:

  • پیش‌نیاز جلسات اندیشه‌سرا، دوره‌ی مسیر مهاجرت است.
  • این جلسات در حال حاضر به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و قصد بر این است بهار سال 99 به انتشار عمومی برسد.
  • جلسات اندیشه‌سرا به صورت خصوصی برگزار می‌شود و فقط کسانی که ثبت‌نام قطعی شده‌اند می‌توانند در این جلسات حضور یابند.