جلسه 58 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/16 فلسفه پول (8) – انواع پول (4)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (56) / داد و ستد (23) / روش معیشت اکونومی (10)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه