جلسه 51 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/20 فلسفه پول (1) – چیستی پول
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (49) / داد و ستد (16) / روش معیشت اکونومی (3)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه