هوالحکیم

اندیشکده هجرت خرداد ماه سال 1396 فعالیت خود را شروع کرده است. این اندیشکده در حال حاضر در حوزه‌ی تبیین مبانی و همچنین طرح و برنامه‌ریزی برای ارگان‌ها و نهادهای گوناگون فعال است. که در حوزه‌ی تبیین مبانی، امروز به دو کرسی نظریه‌پردازی و یک کارگروه محدود می‌شود که ان‌شاءالله تعداد کارگروه‌ها بسط پیدا خواهد کرد.

یک کرسی نظریه‌پردازی به صورت عمومی روزهای یک‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود که در قسمت معرفی دوره مسیر مهاجرت با آن آشنا خواهید شد که تا به حال بیش از 160 جلسه برگزار شده است که در قسمت فهرست جلسات می‌توانید عناوین جلسات و همچنین پلت‌ها و ویدئوی جلساتی که تدوین شده‌اند را مشاهده نمایید.

کرسی نظریه‌پردازی دیگر به‌صورت خصوصی روزهای پنج‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود و ثبت‌نام شدگان در این دوره از بین اندیشه‌جویانی که در جلسات عمومی شرکت کرده‌اند، می‌باشند، که در قسمت معرفی اندیشه‌سرای حافظان حدود الله با آن دوره آشنا خواهید شد که تا به حال حدود 50 جلسه برگزار شده است که در قسمت فهرست جلسات می‌توانید عناوین جلسات و همچنین پلت‌ها و ویدئوهای جلساتی که تدوین شده‌اند را مشاهده کنید.

نکته: ویدئوی جلسات اندیشه‌سرا ابتدای بهار  99 انتشار عمومی خواهد شد.

و چهار کارگروه فعال است که در این کارگروه‌ها به صورت تخصصی به مفاهیم قرآنی و نظام‌برداری آن‌ها پرداخته می‌شود.

اندیشکده هجرت مرکز مطالعات استراتژیک و صراط محور است که دغدغه‌ی آن نظام‌سازی قرآنی است. همان‌طور که هر جامعه‌ای به واسطه‌ی مجموعه‌ای از زیرنظام‌ها(subsystems) در لوای یک نظام(system) تعریف می‌شود، جامعه‌ی ما نیز از آن مستثنی نیست.

اگر بشر امروز قصد قرآنی زندگی کردن را داشته باشد می‌بایست ابتدا نظامی قرآنی و به دنبال آن زیرنظام‌های قرآنی در یک جامعه را رقم بزند و تا مادامی که زیرنظام‌های موجود و مطلوب را نشناسد، قادر نخواهد بود به سمت وضع مطلوب حرکت کند.

اندیشکده هجرت سعی دارد علاوه بر تسلط به سیستم‌های موجود و احصاء نظام‌های مطلوب قرآنی، به صورت عمیق استراتژی‌های سیستم‌ها و زیر سیستم‌های موجود را مشخص و صراط نظام‌های مطلوب را تبیین نماید تا بتواند در حوزه‌ی عمل، جوامع اسلامی را خصوصاً و جوامع بشری را عموماً جهت دهد و به سمت قرآن به حرکت درآورد.

ان‌شاءالله