فهرست جلسات

عنوان:
دسته:
سرفصل مسیر مهاجرت:
 1. عنوان جلسه : حکمت
  1396/11/29
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (19) / معرفت شناسی (12) / معرفت شناسی حکمی (6)

  | |
 2. 1396/12/06
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (20) / معرفت شناسی (13) / معرفت شناسی فلسفی (7)

  | |
 3. عنوان جلسه : متدولوژی معیشت
  1396/12/13
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (21) / داد و ستد (3)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 4. 1396/12/20
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (22) / بشر شناسی (1)

  | |
 5. عنوان جلسه : فلسفه مالکیت (1)
  1397/01/19
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (23) / داد و ستد (4) / ماکرو پارادایم مالکیت (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 6. عنوان جلسه : ?Creation or Evolution
  1397/01/26
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (24) / بشر شناسی (2) / آنتروپولوژی (1)

  | |
 7. 1397/02/02
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (25) / معرفت شناسی (14) / معرفت شناسی فلسفی (8)

  | |
 8. 1397/02/09
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (26) / سلامت شناسی (1) / هلثولوژی (1)

  | |
 9. 1397/02/23
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (27) / زندگی شناسی (1) / لایفولوژی (1)

  | |
 10. 1397/02/30
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (28) / زندگی شناسی (2) / لایف (1)

  | |