فهرست جلسات

عنوان:
دسته:
سرفصل مسیر مهاجرت:
 1. 1396/09/05
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (10) / معرفت شناسی (5) / معرفت شناسی فلسفی (3)

  | |
 2. 1396/09/12
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (11) / معرفت شناسی (6) / معرفت شناسی حکمی (3)

  | |
 3. 1396/09/19
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (12) / معرفت شناسی (7) / معرفت شناسی فلسفی (4)

  | |
 4. عنوان جلسه : تقوی الله (3) – ذکر
  1396/09/26
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (13) / معرفت شناسی (8) / معرفت شناسی حکمی (4)

  | |
 5. 1396/10/10
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (14) / داد و ستد (1) / روش معیشت اکونومی (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 6. 1396/10/17
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (15) / معرفت شناسی (9) / معرفت شناسی فلسفی (5)

  | |
 7. عنوان جلسه : فرقان
  1396/10/24
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (16) / معرفت شناسی (10) / معرفت شناسی حکمی (5)

  | |
 8. عنوان جلسه : طرح دیده‌بان
  1396/11/01
  در راه هجرت (2)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 9. عنوان جلسه : دیالکتیک سقراط
  1396/11/08
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (17) / معرفت شناسی (11) / معرفت شناسی فلسفی (6)

  | |
 10. عنوان جلسه : دکترین بیع
  1396/11/15
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (18) / داد و ستد (2) / روش معیشت بیع (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه